pic news7

Sağlık Hukuku ve Malpraktis

IC Hukuk Bürosu /Counsellors sağlık hukuku ile ilgili davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.