pic news7

İcra Hukuku ve Alacak Takibi

Alacaklarını zamanında tahsil edemeyen çok sayıda alacaklının hukuken nasıl bir yol izleyeceklerini belirlemede IC Hukuk Bürosu/Counsellors Hizmet vermektedir.