pic news7

Sağlık Hukuku ve Malpraktis

IC Hukuk Bürosu /Counsellors sağlık hukuku ile ilgili davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Basit anlamda “tıbbi müdahalelerde özen yükümlülüğüne aykırılığı” ifade eden malpraktis, genel olarak hekimin tıbbi müdahaleyi uygularken standartları yakalayamaması şeklinde tanımlanabilir.

Bireysel ve kurumsal müvekkillerimize, bu bağlamda hizmet vermekteyiz