pic news7

Tazminat Hukuku

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir.

Tazminat hukuku, tazminat türleri bakımından dikkat ve özen gerektirdiği için IC Hukuk Bürosu/Counsellors tazminat hukuku hususunda bilgi ve tecrübesini müvekkileriyle paylaşmaktadır.