pic news7

İş Hukuku

IC Hukuk Bürosu/Counsellors her türlü iş hukuku konusunu ticari ve günlük işlemler bağlamında yönetmekte olukça kapsamlı bir bilgiye ve tecrübeye sahiptir.

İş belgeleri, iş sözleşmeleri ve personel el kitaplarının gözden geçirilmesi ve hazırlanması ile birlikte dava takibi ve diğer iş hukuku konularında müvekkillerimize iş hukuku ile ilgili tüm konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.