FİKRİ MÜLKİYET


           Fikri mülkiyet hukuku, ekonomik değeri olan fikri yani kişisel beceri veya bilgi gerektiren eserlerin korunmasını sağlayan hukuk alanıdır. Genel olarak telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olarak iki ana başlığa ayrılan Fikri Mülkiyet hukuku, gelişen sanayi ve teknoloji ile paralel seyreden dinamik bir hukuk dalıdır.

           Son yıllara kadar genel kanuni düzenlemeler içinde yer alan fikri mülkiyete ilişkin hükümler, ülkemizde de Dünya’daki diğer hukuk sistemleri ile paralel olarak bağımsız bir mevzuata ve kendine özel bir yargılama usulüne kavuşmuştur.

           Fikri mülkiyete ilişkin koruma; ortaya konulan bilim, sanat veya teknoloji alanındaki eserin, kamu ile paylaşılması anında başlar. Telif hakları açısından korumanın başlangıcı için herhangi bir prosedür gerekmezken; sınai mülkiyet haklarında eserin veya markanın tescilinin yapılması aranır.

           Genel bir tanım olan fikri mülkiyet ile ilgili olarak ülkemizde;

  • Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
  • Marka ve Patent Hukuku
  • Endüstriyel Tasarım Hukuku
  • Coğrafi İşaretler, Entegre Devre Topoğrafyaları ve Alan Adları Hukuku

Gibi çeşitli alanlarda mevzuat oluşturulmuştur. Kişilerin fikri emekleri ile ortaya koydukları ekonomik değer taşıyan her şeyin hukuk sistemi tarafından korunmasına olanak sağlayan Fikri Mülkiyet Hukuku ile bilim ve sanat alanındaki araştırma ve üretimin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Gerek ulusal gerekse uluslararası yasal düzenlemeler ve sözleşmelerle koruma altına alınan fikir ve sanat eserlerinin hak sahibi adına korunması ve tescili de hukuki güvenceye kavuşturulmuştur. Fikri mülkiyetin sahibi ihlallerin ve hak kayıplarının yaşanması halinde yargıya başvurma haklarının korunmasını isteme hakkına sahiptir.  

         Fikri mülkiyete ilişkin hakların korunması ve yargı süreci profesyonel yardım ve bilgi gerektirir. Gelişmeye devam eden bir hukuk alanı olarak Fikri Mülkiyet Hukuku müstakil bir hukuk dalıdır. Dünyadaki gelişmelere paralel seyreden ülkemizdeki yasal uygulamalar ise sürekli takip gerektiren ve profesyonel hukuk hizmetleri ile çözüme kavuşturulabilecek niteliktedir.

         Fikri mülkiyete ilişkin tescil, koruma ve dava hizmetleri verilen ofisimiz, profesyonel Marka – Patent vekilleri ile çalışmaktadır. Koruma altına alınması istenen veya intihal yolu ile ihlal edilen fikri haklara ilişkin davalarda danışmanlık ve aktif dava avukatlığı yapmaktayız