ARABULUCULUK


             Arabuluculuk, 6352 sayılı Kanun’la hukuk sistemimize dahil edilen, gelişmiş hukuk sistemlerine özgü hukuki çözüm yollarından biridir. Mahkemelerin yükünü hafifletme yanında, tarafların sorunlarına daha kısa sürede çözüm bulmalarına imkan sağlayan arabuluculuk görevi, hızlı ve tatmin edici sonuçlar sağlar.

            Arabuluculuk; kişiler arası ihtilafların, belli şartları taşıması durumunda, mahkeme dışında hukuki bir görünüme kavuşturulması yöntemidir. Sistematik ve kendine özgü tekniklerle uygulanan arabuluculuk hizmetleri, tarafların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak açısından -kişisel durumlarına özgü- çözümler üretmelerine yardımcı olur. Tarafsız üçüncü kişi konumunda bulunan arabulucu vasıtası ile bir araya getirilen tarafların hukuki problemleri etkili ve süratli şekilde çözüme kavuşturulur.

           Arabuluculuk sonucunda ortaya çıkan ve tarafların onayını içeren karar, mahkeme denetiminden geçirilerek ilam niteliği alır. İhtiyari yani bağlayıcı olmayan özelliği yanında kişiye özel durumların gizli kalmasını sağlaması bakımından da tercih edilen bir uygulamadır. Tarafların bir araya geldikleri oturumların herhangi bir aşamasında görüşmeleri sonlandırarak işi yargıya intikal ettirme seçeneği her zaman bulunmaktadır. Görüşmelerde tarafları bağlayıcı veya zorlayıcı kararlar alınamaz. Müzakerelerin tamamlanmasından sonra taraflar ortaya konulan sonucu kabul edip etmemekte serbesttirler. Kişisel, ticari veya finansal gizliliğe önem veren herkesin başvurabileceği arabuluculuk hizmeti ile her türlü mahremiyet te güvence altına alınır.

            Arabuluculuk hizmeti, yargılama esnasında uyulması gereken usul kurallarına bağlı kalınmak zorunda olmadan her iki taraf için de tatmin edici sonuçların alınmasını sağlar. Mahkeme kararları genellikle tek bir taraf lehine sonuçlanırken, arabuluculuk hizmeti her iki tarafın talepleri de göz önünde bulundurulduğu için seçenek ve sonuç esnekliği yaratır. Süreçte ortaya konulan belgeler, beyanlar ve her tür özel bilgi kesinlikle başkası ile paylaşılmaz. Gizlilik niteliği, tarafların anlaşamaması halinde mahkemeye başvurmaları durumu için de geçerlidir. Harç, gider avansı ve yargılama masrafları olmadığı için hızlı ve ekonomik bir süreçtir.

            Arabuluculuk hizmetleri verilen ofisimizin uzman arabulucuları; hızlı, güvenli ve etkin sonuçlar sağlamanız, gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda ihtilaf halinde olduğunuz tarafla uzlaşma zemini oluşturabilmeniz için profesyonel çözümler üreterek sizleri yargılamanın uzun ve yorucu sürecinden kurtarmaktadır.