İCRA HUKUKU VE ALACAK TAKİBİ


          İcra Hukuku ve alacak takibi, Türk Hukuku’nun en geniş külliyatıdır. Diğer hukuk dalları ile kıyaslandığında daha kolay ve anlaşılabilir görünmesine rağmen bilakis karmaşık ve çok detaylı bir alandır. Usul hükümleri ve sürelerin büyük önem taşıdığı bu alanda, alacaklı veya borçlu sıfatınızın size hangi hak ve yükümlülükleri getirdiği veya haklarınızın ihlalini önlemek için ne yapmanız gerektiği konusunda hukuki yardıma ihtiyacınız olacaktır.

        İcra Hukuku genel olarak borçlunun borcunu ödememesi halinde, alacaklının devlet eliyle ve zorla alacağına kavuşmasının sağlandığı hukuk dalı olarak algılansa da sadece alacakların tahsili ile ilgilenen bir hukuk dalı değildir. Mahkeme ilamlarının icrasının da İcra İflas Kanunu hükümlerine göre yerine getirilmesi sağlanır. Kişiler alacaklarına kavuşmak için doğrudan icra dairesine başvurabilecekleri gibi mahkemeden de alacağın varlığına ilişkin kesin bir karar alarak icraya koyabilirler. İlamlı icra olarak adlandırılan bu yol ile ayrıca nafaka alacaklarının tahsili, çocuk teslimi, bir malın hak sahibine iadesinin sağlanması gibi kişiye veya ayna ilişkin kararların icrası da gerçekleştirilir.   

        İcra Hukuku genel adı bilinen ve İcra İflas Kanunu’nda düzenlenen hükümlerin içinde İflas ve Konkordato’ya ilişkin hükümler de yer almaktadır. Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ile paralel ve uyumlu düzenlemelerin de yer aldığı İcra İflas Hukuku ve Kanunu, genel olarak mala veya ayna ilişkin hakların korunması konusunda uygulanan tek hukuk dalıdır.

        Sürelere ve usul kurallarına aykırılığın diğer tüm hukuk dallarından daha fazla önem taşıdığı İcra Hukuku için bir avukattan yardım almanız haklarınızı korumanız açısından gereklidir.

        İcra Hukuku ve alacak takibi esnasında uyulması gereken prosedür ve hukuki süreç usul hükümleri doğrultusunda işlerlik kazanır. Bir sürenin kaçırılması veya bir talebin eksik kalması sizi telafisi zor hatta imkansız sonuçlarla baş başa bırakabilir. Bu durumda hak kayıpları veya uzun bir yargı süreci ile karşılaşıp, maddi ve manevi zarar görmeniz olasıdır.

        İcra Hukuku ve alacak takibi konusunda herhangi bir sorunla karşı karşıya iseniz bir avukatla görüşmeden işlem yapmamanız en doğrusu olacaktır.